Mål om obligatorisk koronatest straks etter ankomst til Norge