Kjende lynet på kroppen

Av

Tre jenter frå Håland skole hamna på sjukehuset etter nært møte med lyn og torever under årets fyrste skuletur.