Lite lyn i Noreg

Av

- Det er svært sjeldan at folk vert råka av lyn her i landet, opplyser forskar.