Han skal dele ut <br>276.000 kroner

Av

276.000 kroner skal deles ut til prosjekter som tar vare på militærhistorien på Sola.