Droner og nedgangstider i oljenæringen til tross, helikopter er fremdeles god butikk

For Pegasus Helicopter har pilen pekt oppover siden oppstarten av Stavanger-basen på flyplassen. Selv i nedgangstidene for oljeindustrien var behovet for helikoptertjenester tilstede.