HELSE: Status er at mandag 27. juni klokken 09.00 er det ingen fly tilhørende Luftambulansetjenesten som er ute av beredskap som følge av den pågående streiken, opplyser Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding.

Flyteknikere tilknyttet NFO gikk ut i streik 17. juni. NHO fulgte senere opp med å iverksette lockout 26. juni som nekter 450 flyteknikere å gå på jobb. Streiken omfatter også teknikerne til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS som flyr ambulanseflyene for Luftambulansen.

Kan fort endre seg

Selv om ambulanseflyene er i drift foreløpig, kreves det ny teknisk sjekk av flyene hver 72. time. Ettersom forrige sjekk ble tatt 25. juni, betyr det altså at ny sjekk må tas i løpet av tirsdagen. Ifølge Luftambulansetjenesten kan det med andre ord bli lite ambulansefly å se i luften innen kort tid.

I pressemeldingen opplyses det at det er begrenset med teknisk kapasitet i luftambulansetjenesten, og at det varierer hvor denne kompetansen finnes med tanke på de ulike basene. Det er foreløpig ikke bestilt inn andre ressurser som kan dekke behovet.