Flytter landbruksgrensen ved flyplassen

Av

Flere landbrukseiendommer skal bli til fremtidig rullebane. Fylkesmannen trekker innsigelsen og vil justere LNF-grensen.