Livsglede for eldre håper på snarlig åpning for å møtes i større grupper: – Vi vet at mange savner møtene

Anne Lise Skjæveland er klar på at det er viktig å ikke glemme de eldre oppe i alt dette.