Leserbrev: Vil Krf gi eldre dårlig mat?

Av

Jeg har en mor. En godt voksen mor.