– Så mye å glede seg over

Av

Jeg registrerer at noen folkevalgte stort sett bare fokuserer på det negative. Å fremme seg selv, ved å snakke ned andre blir sjelden suksess. De med det.