Uansett hva sakskartet i kommunestyret handler om, handler det rett og slett om mennesker

Av

KrF vil bygge et varmt og trygt lokalsamfunn. Og barna må være i sentrum!