Bompenger er av så stor betydning for folk flest at den trumfer alle andre lokalpolitiske spørsmål

Av

Når ble det viktigere med vei og bompenger enn folks bevegelsesfrihet, frihet til å kjøre dit vi vil og når vi vil.