– Dere politikere har distansert dere fra befolkningen

Av

– Vi har forventninger til de folkevalgte vi har valgt. At deres beslutninger tjener til innbyggernes beste nå og for fremtiden. Og at de anstrenger seg i dette. Dessverre får vi ikke øye på det i saken om sykehjemskjøkken. Derfor har det også vært uro omkring dette fra dag 1.