Leserbrev: Vi viser til artikkel i Solabladet om legevakten som var et omdiskutert tema i kommunestyret, september 2021

På kommentarer vi har fått med oss på sosiale medier under denne artikkelen fremkommer det som et klart flertall at det er ønskelig at politikerne skal velge Sandnes foran Stavanger som leverandør av legevakttjenesten i Sola kommune.

Sola Frp ønsket at kommunedirektøren skulle gå i forhandling med både Sola og Stavanger. Vi ble svært forundret og skuffet over at flertallet allerede hadde bestemt seg for å fortsette med Stavanger uten å sjekke andre alternativer.

Her er det mye som spiller inn for at vi som bor i Sola skal få det beste legevakttilbudet, den optimale servicen og tjenesten de gangene det er behov for hjelp hos legevakten.

Pris, ventetid, service, komfort, parkering og tilgjengelighet er viktig for mange. Argumenter som ble brukt for kun å henvende seg til Stavanger var at tilknytning til sykehus var en fordel for et godt legevakt tilbud. Og at nye SUS ville ligge klint i kommunegrensen, så å si på Grannes.

Etter det vi har informasjon om, er det ikke planer å flytte legevakten fra Våland med det første. Det vil si at ingen av argumentene er bærekraftig. Vår mening er at kommunedirektøren først og fremst må gå i forhandling med både Stavanger og Sandnes og se hvem som kan tilby de beste tjenestene for Sola kommune sine innbyggere.

Vi har stor tro på at Sandnes vil komme godt ut av det. Beliggenheten til Sandnes legevakt er få kilometer fra kommunegrensen, enkel tilkomst for de fleste av våre innbyggere. Med økt kapasitet som legevakten i Sandnes kan få vil legevakttjenesten for innbyggerne i Sola forbedres og forenkles.

En ny avtale, prøve ut et nytt alternativ er fornuftig og klokt.