Vanskelig å si nei til økte turveikostnader

Av

– Å gå tilbake til start for å holde kostnadene innenfor budsjettet på turveg Hafrsfjord er nærmest utenkelig nå.