Det foreligger en plan om å bygge et 4–5 etasjer leilighetsbygg på kaia i Tananger Indre Havn. Enhver utbygging må bidra til å heve kvaliteten i sitt miljø og spille på lag med overordnende planer for sitt område.

Tananger vokser. Rundt ankerplassen og på Myklebust bygges det om kapp, men historisk var havna Tanangers midtpunkt. Tananger-folk livnærte seg fra havet. I havna ser vi spor av en historie om Tananger som «havneby». Spor som gir stedet mening og en unik identitet. Det er Tananger havns viktigste kvalitet, og grunnen til at Tananger havn er kultur.

Tanangers indre, Tanangers hjerte. Kontakten med havet har historisk vært viktig for Tananger-folk. Det er den fortsatt for mange boere her. Å ta vare på Tanangers kultur inkluderer uten tvil å ta vare på Tananger indre havn. At Tananger har et kulturmiljø vil være viktig for at bygda skal utpeke seg som et relevant sted å bo. Den overordnende planen for Tananger havn bør definitivt gå ut på å bevare og forsterke havnas identitet og relevans for Tananger sin historie. Dersom Tananger også har et behov for fortetting, må det løses der det ikke står i veien for andre viktige mål.

Det er ingen grunn til at en utbygging på Danielsen tomten ikke skal planlegges med respekt for sine omgivelser og bidra til å øke kvaliteten i Tananger havn.

En faglig stedsanalyse vil umiddelbart markere ut siktlinjer mot havna fra Moringvegen og Havnevegen. Allmenn passasje langs kaien vil bli kartlagt som en kvalitet, og passende høyder vil tegnes ut fra landskapets og eksisterende bebyggelses topografi. Foreslått bebyggelse ser ut til å ha vokst ut over sine rammer. Som en person som har tatt på seg en altfor liten hel-trikot. Rammene tøyes stadig i områder som krever fortetning, men det er ingen grunn til å akseptere det for denne tomta.

Da jeg var liten bodde jeg i Moringvegen 3. Ute i gata kunne vi se sjøen i bunnen av bakken, men det var strengt forbudt å passere den nederste fartsdumpen i bakken. Senere fikk vi sykle til biblioteket og Danielsen butikken i Tananger havn. Vi hadde ikke fortau, men så var det heller ikke særlig trafikkert. Litt kronglete var det likevel i svingen med skipshandelen, der en bratt fjellvegg sperret sikten for biler, og vi for sikkerhets skyld måtte opp på en slags midtrabatt med cirka 45 graders helning sidelengs. Som liten forsto jeg at disse tre husene i denne svingen, som delvis rives for å gjøre plass til leilighetsbygget, hadde sin historie og at husenes glanstid mest sannsynlig var over. Her var det en gang aktivitet med folk og handel. Det var hyggelig å tenke på at tomta igjen -engang- kan gi liv til området.

Barna i Moringvegen vil ikke lenger se sjøen i enden av gata dersom foreslått tiltak blir realisert. De overlever nok, men de vil i mindre grad betraktet havna og havet som sitt nærområde. I bunnen av gata vil de til gjengjeld kunne oppleve et snev av storby. Her danner en bratt fjellvegg og et anlegg i fem etasjer en smal gate avgrenset av høye vegger på hver side. Akkurat som veien bak Hummeren hotell og leilighetsbygget innerst i havna. Akkurat som i noen tettbygde storbyer fulle av liv.

Man må i fellesskap vurdere hva som gagner fremtidsvisjonen for Tananger indre havn. Skal kaien fylles av «sjøhusinspirerte» hus som er dobbelt så høye som de fleste andre husene i området? Skal man planlegge å blokke mest mulig av havna fra resten av nærområdet, slik at folk virkelig vil sette pris på det lille sjøgløttet som åpenbarer seg når sjøhusene er passert? Er dette den riktige utviklingen for nærområdet totalt sett, eller er det kun noen få personers mening og interesse?

Uten sterk argumentasjon for annet, må naboene kunne kreve en hensynsfull utbygging på et betydningsfullt sted i nærområdet. Skal man ta Tananger havns rolle som Tananger sitt hjerte på alvor, så må utbygging på en så sentral tomt bidra til å forsterke havnas identitet som et maritimt kulturmiljø med en sentral historisk betydning for Tananger. «Er det vilje, er det vei», skrev Einstein. Men du trenger ikke å være Einstein for å forstå at det er mulig å bygge noe som man både vil bo/være i og bo ved.