Heidi hjelper bønder å lukkast med lokale produkt

Kva skal eigentleg til for å lukkast med eit nytt produkt?