Gå til sidens hovedinnhold

Lager Rogalands første fossilfrie anleggsplass

Artikkelen er over 1 år gammel

Stangeland maskin er første entreprenør ute på tomta, som ligger på grensen mellom Sandnes og Time kommuner.

- Å redusere vårt klimaavtrykk er en prioritert oppgave for Statnett som utbygger. Vi vil jobbe for at fossilfrie anleggsplasser på sikt kan bli standarden for oss, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør bygg og anlegg i Statnett.

Anleggsarbeidet på Statnetts nye Fagrafjell transformatorstasjon skal være fossilfritt. Det betyr at alle maskiner og kjøretøy som benyttes inne på stasjonstomten og innenfor anleggsgjerdet, har krav til hvilket drivstoff som blir brukt. Alle anleggsmaskiner skal enten være elektriske eller gå på biodiesel som følger standard EN15940 (HVO/BTL), som betyr at den er uten palmeolje og laget av avfall fra næringsmiddel, landbruk og skogbruk. Hensikten med fossilfritt anleggsarbeid er å minimere CO2-avtrykket fra arbeidet med stasjonen.

For at flere fossilfrie anleggsplasser skal se dagens lys, må byggherren stille krav til dette i sine fremtidige anbudsutlysninger. Å bytte fra ordinær diesel til biodiesel har en merkostnad på ca. 4 kroner per liter i dag, og ved å stille krav om denne type drivstoff eller at maskiner skal være elektriske, vil entreprenørene være i stand til å konkurrere på like vilkår.

- Det er veldig bra at Statnett går foran og bruker sin innkjøpsmakt til å fremme klimavennlig anleggsarbeid. Anleggsmaskiner som bruker fossil diesel har store klimagassutslipp, men dette gikk lenge under radaren i klimaarbeidet, sier Jenny Kosberg Skagestad, rådgiver for transport i Miljøstiftelsen ZERO.

Økt strømforbruk

Stangeland maskin er første entreprenør ute på tomta, som ligger på grensen mellom Sandnes og Time kommuner. De har fått kontrakten med grunnarbeidene og har gjort et estimat som sier at man vil spare miljøet for ca. 2000 tonn CO2 på det arbeidet de skal gjøre på Fagrafjell. I tillegg kommer besparelsene fra H&MV engineering, som har ansvaret for elektromontasjen på transformatorstasjonen. Grunnarbeidene er planlagt å starte våren 2020, og elektromontasjen høst 2021.

Anleggsbransjen står for 570 000 tonn CO2-utslipp i Norge, dvs. ca. 1 prosent av CO2-utslippene nasjonalt, viser tall hentet fra 2015 (Kilde: Zero 2015). Regjeringens klimamelding fra 2017 sier at innenlandske utslippskutt fram mot 2030 skal være på 20-25 millioner tonn.

Fagrafjell transformatorstasjon legger til rette for den videre utviklingen av kraftledningsnettet i Sør-Rogaland, og stasjonen er en del av Lyse-Fagrafjell prosjektet. Bakgrunn for Lyse-Fagrafjell er at de to sentralnettsledningene som forsyner regionen i dag har begrenset kapasitet og vil dermed ikke ha nok kapasitet til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen. Når prosjektet er ferdig vil strømforsyningen til Sør-Rogaland være betydelig styrket.

Om prosjektet:

Lyse-Fagrafjell

  • Fagrafjell transformatorstasjon skal bygges på grensen mellom Time og Sandnes kommuner.
  • Transformatorstasjonen inngår i Lyse-Fagrafjell prosjektet.
  • Ny 420kV ledning mellom Lysebotn i Forsand og til grensen mellom Time og Sandnes
  • Når prosjektet er ferdig vil strømforsyningen til Sør-Rogaland være betydelig styrket.
  • Forventet oppstart er våren 2020.
  • Gjennomføringstiden på hele prosjektet er ca. fire år
  • Kostnadsrammen for hele prosjektet er på 2,0 – 2,1 milliarder kroner.

Statnetts krav til fossilfri anleggsplass

  • Alle anleggsmaskiner som benyttes innenfor anleggsgjerdet skal enten være elektriske eller gå på biodiesel som følger standard EN15940 (HVO/BTL), som betyr uten palmeolje og laget av avfall fra næringsmiddel, landbruk og skogbruk.
  • Byggherren kan etter avtale gi unntak for transport til byggeplass av byggevarer, betong etc.

Kommentarer til denne saken