Kun de nærmeste får samles i begravelser. - Vi klarer å gi folk verdige avskjeder selv om vi har restriksjoner

Sindre Eskedal i Sola begravelsesbyrå merker godt restriksjonene grunnet smittefaren.