Sjefen for kulturhuset tjente over millionen i 2018

Daglig leder Eirik Vatne fikk totalt 1.157.709 kroner i lønn for sitt arbeid. Dette tjente kulturpersonligheter i og fra Sola i 2018.