Kommunen betaler 3,8 millioner kroner i tilskudd til trossamfunn flere steder i landet fordi de har medlemmer bosatt i Sola. Her er listen over menigheter som får tilskudd

Av

52 trossamfunn i hele landet utenfor den norske kirke har til sammen 3239 medlemmer fra Sola. Trossamfunnet med flest solabuer er Oslo katolske bispedømme.