Drysset pengegaver over lag og foreninger

Av

Disse fikk pengegaver av Sparebankstiftelsen SR-bank.