Foreslår en kostnadsramme på 15-20 millioner kroner

Et forprosjekt for markeringen av slaget i Hafrsfjord i 2022 anslår at Sola kommune kan måtte bidra med tre millioner kroner over tre til fire budsjettår.