Hun er agronomenes svar på Tyra Banks

Av

Marie Hognestad Brådli (18) er ingen hestejente, men derimot ei kujente.