Innbruddene i sørabygda: - Det er mer enn vanlig

Kjell Klepp i politiet vil likevel ikke overdramatisere det som har foregått i sørabygda den siste tiden.