– Sola kommune har brukt mye ressurser for å få til en god løsning

Ordfører Ole Ueland (H) forklarer at et fremtidig salg av siste rest av Somaleiren vil dekke bare en del av investeringene som kommunen har gjort og skal gjøre i Sømmevågen. Dermed er det ingen økonomisk gevinst for kommunen i at krigsmuseet flytter ut.