Gå til sidens hovedinnhold

KrF om ny flagglov: - Det er vanskelig å forstå at dette skulle være en hastesak som gjør at en høring må gjennomføres på sommertid

- Jeg håper at dagens flagglov blir videreført når dette etter hvert kommer til behandling i regjering og Storting, skriver KrF-politiker Arnfinn Clementsen i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: I begynnelsen av juli sendte kommunal- og moderniseringsdepartementet ut på høring forslag til ny «lov om flagging» på offentlige bygninger. Ingen tvil om at dette er en viktig sak som engasjerer mange, men fordi høringen foregikk i sommermånedene juli og august gikk den nok «under radaren» for mange av de politiske organer og ulike organisasjoner som gjerne ville uttalt seg.

Det er vanskelig å forstå at dette skulle være en hastesak som gjør at en høring må gjennomføres på sommertid.

Formannskapet i Sola fikk denne saken på sakskartet i sitt første møte etter sommeren, 1. september, men da var høringen allerede lukket fra departementets side. Saken ble derfor ikke fullstendig behandlet, men det var full enighet om å be ordføreren sende et brev til departementet og tydelig påpeke at slike viktige høringer må legges til andre tider eller gis bedre tidsfrister.

Så til selve høringen. Departementet hadde fire alternative forslag (A-D) som de ønsket uttalelser om. Det handler om i hvilken grad den enkelte kommune eller fylke skal ha egne bestemmelser om hva slags flagg som skal henges opp på kommunens offentlige bygninger. Jeg skal begrense meg til å kommentere alternativ A og D som virket som de mest sannsynlige. Alternativ D viderefører dagens lov som i hovedsak følger en restrektiv linje med vårt nasjonale flagg og andre offisielle flagg som er samlende for vår nasjon.

Alternativ A i høringen åpner for at ulike flagg skal kunne heises på offentlige bygninger i forbindelse med "arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse". Etter min mening vil det åpne for uklarhet, uenighet og diskusjoner, og ulik praksis i landets kommuner. Dette betyr at politiske partier, religiøse trossamfunn, ulike typer interesseorganisasjoner, lag og foreninger osv. som har sine egne flagg eller bannere, vil kunne be om å få disse heist opp ved sine merkedager.

I kommune-og fylket vil selvfølgelig de ulike politiske partier ha ulike meninger om dette, og det kan bli en del ekstra saker på sakskartet. Uttrykket "allmenn interesse" vil bli gjenstand for tolkning og ulike oppfatninger, og hvem skal bestemme dette? Formannskap, kommunestyret eller et politisk utvalg? Det kan bli svært forskjellig praksis i kommunene.

Sola KrF nådde innen tidsfristen å sende inn en høringsuttalelse. Vi ønsker å beholde dagens regelverk for flagging på offentlige/kommunale bygninger, altså forslag D, og har gitt uttrykk for dette. Det betyr å beholde et regelverk som bidrar til å sikre en enhetlig tanke om flaggpraksis i kommunene. Dette vil være særlig viktig i en tid som vår da motsetninger og polarisering ser ut til å forsterke seg i vårt samfunn.

Høringen er avsluttet om ikke departementet skulle åpne opp med en ny tidsfrist, men jeg håper at dagens flagglov blir videreført når dette etter hvert kommer til behandling i regjering og Storting.

Kommentarer til denne saken