Flere studieforberedende program krever høyere karaktersnitt sammenlignet med i fjor. Ved de mest søkte skolene må man ha minst 45 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak ved flere av tilbudene på Vg1.

– Det er ikke usannsynlig at avlysning av eksamen har hatt positiv innvirkning på søkernes karaktersnitt de to siste årene. Muligheter for tilleggspoeng bidrar også til å dra opp snittet til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Hard konkurranse om plassene

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på drøyt 45 karakterpoeng. Aller hardest konkurranse er det nok en gang om de 15 plassene på Vg2 ambulansefag i Sauda, hvor sist inntatte har 55 karakterpoeng. Vg1 dans ved Stavanger katedralskole, Vg2 flyfag ved Sola vgs. og Vg3 maritim elektriker ved Karmsund vgs. krever alle over 51 karakterpoeng i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt, og det gjenspeiles i relativt høye karakterkrav for å være sikret plass. Ved Strand vgs. og Ølen vgs. må man ha henholdsvis 48,6 og 47,1 karakterpoeng i første inntak.

Her ser du oversikten over snittet til de enkelte studiene.

Mange får første ønske oppfylt

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1 er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Det kreves fortsatt opp mot 40 karakterpoeng ved flere skoler dersom man vil gå på elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag eller informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Første inntak til videregående skole er klart, og det er 18.164 elever som har fått tilbud. Drøyt 1200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er rundt 500 flere enn i fjor.

15.398 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer rundt 85 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. 1509 har fått tilbud på ønske nummer to og 766 på ønske nummer tre.