Frp-politiker Margrete Dysjaland er uenig med fylkesutvalget i å overkjøre kommunen når det gjelder parkeringsdekning for Skadbergbakken vest. Her skal det bygges 122 nye boliger fordelt på blokker og rekkehus. I januar satte et stort flertall av politikerne i utvalg for plan og miljø parkeringsdekningen til 1,5 plasser per boenhet. Fylkesdirektøren er uenig og ba fylkesutvalget om å opprettholde sin klage på parkeringsdekningen.

Dysjaland var en av to politikere i utvalget som stemte mot. Hun mener kommunens avgjørelse bør gjelde. Men flertallet er enig med fylkesdirektøren og viser til at parkeringsdekningen er i strid med regionalplanen. Den sier at parkeringsdekningen skal være lavere langs kollektivakser. Skadbergbakken vest planlegges nær fremtidig kollektivakse fra Forus over Skadberg.

Fylkeskommunen vil ha en parkeringsdekning på én parkeringsplass per boenhet, inklusiv gjesteparkering. Utbyggingsområdet skal bebygges tett, og politikere mener en for lav parkeringsdekning vil føre til parkeringsproblemer.