Sertifikatet legges ned fra denne datoen og vil ikke lenger være tilgjengelig for norske innbyggere.

Koronasertifikatet ble opprettet juni 2021, men når EUs bestemmelser om koronasertifikatet går ut 30. juni 2023, er det ikke lenger lovgrunnlag til å utstede koronasertifikat i Norge, det skriver FHI i et informasjonsbrev til landets kommuner.

Ingen land i EU krever slikt sertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet.

Ifølge FHI er det slik at de landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, som regel ønsker dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i sertifikatet.

FHI har ingen komplett liste over innreisekrav i alle land, og de reisende må selv finne ut hvilke regler som gjelder dit de skal reise.

Utenriksdepartementet har mer reiseinformasjon gjennom sine nettsider, eller UDs app Reiseklar.

Slik finner du dokumentasjon på vaksine

For de som trenger dokumentasjon på vaksinasjon, finnes dette på Helsenorge under «vaksiner» eller «helseregistre (SYSVAK). Dersom man ikke har tilgang til Helsenorge kan en fullmakt gis for bruk av Helsenorge på vegne av andre.

Ved behov for dokumentasjon på tester tatt i laboratoriene, vil dette være tilgjengelig under fanen «prøvesvar» på Helsenorge. Hurtigresultater vil ikke lenger rapporteres, og blir dermed ikke tilgjengelig på Helsenorge.

Reisende må som regel derfor finne andre løsninger for å dokumentere en negativ test, for eksempel ved å henvende seg til en aktør som kan utstede en dokumentasjon (fit to fly) skriver FHI.

WHO vil lansere vaksinesertifikat

FHI melder også at Verdens helseorganisasjon har annonsert at de etablerer et vaksinesertifikat basert på løsningene utviklet i EU.

– I Norge vil vi følge med på utviklingen, men det er ikke planlagt å innføre vaksinesertifikat i Norge nå, skriver FHI.