Korona-reglene: – Nå er det meldeplikt for arrangementer med over 20 deltakere

Man må sende info til kommunen senest fem dager før oppstart.