Snekkerbedrift begjært konkurs

Av

En snekkerbedrift på Røyneberg er i Stavanger tingrett slått konkurs.