– Er det slik vår eldreomsorg er blitt?

Av

Sola Ap mener de ser en negativ utvikling i kommunens eldre- og pleietjenester.