Solabuer var involvert i 41 saker i Konfliktrådet i fjor

Sakene fordeler seg på 23 straffesaker, 12 sivile saker, fem henlagte sivile saker og en ungdomsoppfølging.