Kommunestyret ble orientert om smitteutbruddet i Ræge kirke: – Å synge av full hals kan bære smitte over seks meter. Det er en viktig lærdom

– Hvordan kan halvparten av menigheten bli smittet, var et av spørsmålene solapolitikerne vil ha svar på.