Kommunen vil rydde opp i gatenummer på Grannes. Derfor får 17 boliger på Grannessletta nye adresser

Nå skal denne stikkveien hete Granneskroken.