Kommunen vil inn i på eiersiden i Forus Sportssenter

Det ligger an til at Folkehallene står for driften av sportssenteret, som dermed unngår økonomisk ruin.