Kommunen skal dele ut tre millioner kroner til kriserammet næringsliv i Sola

Kommunedirektør Knut Underbakke  er opptatt av at tiltakspenger fra staten skal komme lokalt næringsliv til gode.

Kommunedirektør Knut Underbakke er opptatt av at tiltakspenger fra staten skal komme lokalt næringsliv til gode. Foto:

Staten har overført tre millioner kroner som kommunen skal tildele lokalt næringsliv.

DEL

Sola kommune har mottatt drøyt tre millioner kroner i ekstra midler fra staten. Pengene inngår i rammetilskuddet og er en del av en pott som ble gitt til kommuner med arbeidsledighet over det nasjonale gjennomsnittet. Formannskapet møtes i dag til et ekstraordinært møte for å bli enige om hvilke kriterier som skal legges til grunn når pengene deles ut.

Fra statens side er meningen med pengene å gi kommuner med høy arbeidsledighet mulighet til å gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien og de lokale smitteverntiltakene.

I sitt forslag til vedtak sier kommunedirektøren at han er «svært opptatt av at pengene kommer næringslivet i Sola til gode, samt at de bidrar til økt verdiskapning og aktivitet og forhåpentligvis resultater i lavere arbeidsledighet».

Mulige kriterier

Oslo, Bergen og Stavanger har valgt å gi støtte til serveringsbransjen med skjenkebevilling. Dette er en næring som er blitt sterkt rammet som følge av pandemien med både nedstengninger og permitteringer. Andre virksomheter ble også sterkt rammet i 2020, blant annet treningssenter, kantiner, vekterselskap og andre selskap innen servicebransjen.

Kommunedirektøren anbefaler at tilskuddet fra potten på tre millioner kroner gis til næringsliv i Sola kommune som rammes av lokale smitteverntiltak. Samtidig er formålet med tilskuddet at det skal være en likviditetsstøtte til kriserammede bedrifter. Tilskuddet kan bidra til å lette den vanskelige likviditetsmessige situasjonen.

Må engasjere solabedrifter

I fjor fikk Sola kommune også tiltakspenger fra staten for å kunne sette i gang prosjekt som ville gi aktivitet i næringslivet. Kommuneadministrasjonen kom da opp med en lang liste over prosjekt som kunne igangsettes. Flere av disse er ikke utført, og kommunedirektøren opplyser at pengene som nå er kommet fra staten kan brukes til disse, dersom politikerne ønsker det.

– Kommunedirektøren er av den oppfatning at det kan man gjøre, så lenge det blir engasjert Sola-bedrifter til å utføre dette arbeidet. Samtidig er det viktig at støtte går til den delen av det lokale næringslivet som er mest rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak, skriver kommunedirektøren i sin utredning.

På listen over prosjekt som pengene kan brukes til står blant annet riving av Røyneberg barnehage, nye tak på Grannes barnehage og Grannes skole og nytt mat og helse-rom på Sola ungdomsskole.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken