Det sier kommunalsjef Øyvor Sønstabø når hun denne uken orienterte politikerne i utvalg for levekår om koronasituasjonen. Det er blitt en vane å gi en oppdatering av både smittetall, vaksinering og sykehusinnleggelser under disse møtene, men situasjonen er nå en annen enn for få måneder siden.

– Endelig ser det ut som vi er over toppen, og vi går mot en stadig mer normal hverdag. Det er fortsatt en del sykefravær, men også dette er avtagende, sier hun.

Men helt over er det ikke, og kommunen rigger seg for en eventuell ny runde av covid-smitte.

– Vi regner likevel med en ny runde igjen til høsten, og frem til neste sommer trenger vi en viss form for beredskap i tilfelle vi må skalere opp igjen, sier hun.