- Kommunen må ta mer hensyn til naboskapet når det tillates fortettinger i etablerte boligområder

Tor Jan Reke (H) mener kommunen i større grad må se på mulige konflikter i naboskapet når det vurderes byggesøknader.