– Barn og unge er nok ganske leie av begrensninger i hverdagen, og derfor er det veldig godt å kunne gi en gladnyhet, sier skolesjef Irene Jørgensen.

Sammen med virksomhetsleder fritid, Irmelin Sangolt Tjelflaat, forteller hun at kommunen nå skal arrangere sommerskole, som blir en utvidelse av det allerede eksisterende tilbudet «Sommer i Sola».

– Vi får 3,35 millioner kroner av Utdanningsdirektoratet, og det er vi veldig glade for, sier skolesjefen.

Sangolt Tjelflaat forteller at planleggingen er i full gang, men at det fortsatt er noe som ikke er spikret ennå.

– Vi kommer til å opprette en egen nettside der det vil bli lagt ut informasjon, samt hvordan man melder seg på. Dette er ikke klart ennå, sier hun.

For alle grunnskoleelever

Tilbudene som kommunen vil sette opp i sommerskolen favner bredt, og her blir det blant annet idrett, friluftsliv, dans, musikk, teknikerskole, leirskole, koding, gaming, turn og svømming.

– Dette vil være for alle grunnskoleelevene våre, forteller hun.

Sommerskolen skal være gratis og skal drives av kommunen. Med på laget håper de at lag og foreninger bidrar, og det vil være medarbeidere innen flere virksomheter som skal bemanne tilbudene.

– Da vi søkte om midler til sommerskole var det med tanke på at dette skal være samhandling mellom flere virksomheter. Her er det fritid, kulturskole, biblioteket, skolene/SFO og lag og organisasjoner som deltar, sier Irmelin Sangolt Tjelflaat.

Vil tilby sommerjobb

Hun forteller at planene er blitt svært godt mottatt i de ulike virksomhetene.

– Det har ikke vært nei i noens munn til dette. Alle ønsker å være med og bidra til at barn og unge skal få masse aktiviteter gjennom hele sommeren, sier hun.

Også skolesjefen løfter fram samhandlingen i kommunen.

– Det er fantastisk hvordan så mange har snudd seg rundt for å få til dette. Det er et stort rigg, og vi ønsker å lykkes med dette fordi det er viktig for elevene våre å kunne ha noe kjekt å være med på, sier Irene Jørgensen.

Det er også planer om å tilby sommerjobber i forbindelse med sommerskolen til elever, studenter og voksne.