Kommunen inngår rammeavtale om ingeniørtjenester med internasjonalt selskap til en verdi på over tre millioner kroner

Etter en tilbudskonkurranse velger Sola kommune å inngå avtale med ÅF Engineering AFRY.