Kommunen har valgt byggmester til nytt institusjonskjøkken på Sola sjukeheim - kontrakten har en verdi på 22 millioner kroner

Snart skal byggearbeidene i gang i det gamle storkjøkkenet på Sola sjukeheim.