Kommunen brukte over fire år på å selge boliger og sitter med et tap på 18 millioner kroner: - Krevende å bygge boliger for videresalg

Mellom 2009 og 2015 har kommunen bygget 142 boliger for videresalg. Netto tap er blitt drøyt 18 millioner kroner.