Kommunen avlyser ikke 17. mai-feiringen ennå, men forbereder seg på en annerledes grunnlovsdag

Sola kommune tror folk må forberede seg på å feire 17. mai på en litt annen måte i år.