Kommunedirektøren om status i Sola: Smitten har økt betydelig de siste ukene – størst økning blant ungdom

Det er foreløpig mulig å si om tiltakene som er iverksatt har effekt. Situasjonen er fortsatt ustabil.