– Ikke båndlegg eiendommene våre

Av

Grunneiere ved flyplassen mener det er urimelig og unødvendig at jordbruks-eiendommene deres skal båndlegges flere tiår før Avinor kanskje trenger jorda.