Sør-Rogaland tingrett ville i utgangspunktet gi 18 dagers fengsel, som gjøres betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på kr 15.000 til en mann fra Stavanger som har gjort seg skyldig i å fremsette trusler og utøve skadeverk. Det var i februar at en 36 år gammel mann møtte opp ved bopelen til en annen mann og knuste ruten hans. Deretter ropte han at fornærmede skulle komme ut, at han «ikke skulle være pyse», eller så «klabber jeg til deg». Påtalemyndigheten ba om 14 dagers fengsel og en bot på 15.000 kroner.

Retten mener utsagnet til siktede er i nedre sjikt av hva som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Trusselen var heller ikke alvorlig ment og ble fremsatt i affekt etter at siktede fikk beskjed om at kjæresten hans hadde vært utro med fornærmede. 36-åringen har avgitt en tilståelsesdom i saken.

Tingretten valgte å gjøre dommen om til fengsel i 69 dager, der 14 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år. 36-åringen ble i fjor dømt til 15 dager fengsel og 60 timers samfunnsstraff for diverse overtredelser av veitrafikkloven. Han har sonet fem timer med samfunnsstraff, men kriminalomsorgen returnerte saken til politiet som følge av nye straffbare handlinger før utløpet av gjennomføringstiden.

Dermed gjenstår 55 dager subsidiær fengselsstraff som skal sones, og disse valgte tingretten å legge til slik at mannen nå må i fengsel i 69 dager.