Helsedirektoratet reviderte onsdag veilederen «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (Covid-19)». Der angis en gradering av smitteverntiltak, basert på en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Kollektivtrafikken i Norge er nå på gult nivå.

– Det er viktig at vi følger myndighetene sine vurderinger av smitterisiko for å skjerme sjåfører og innbyggere. Revideringen av veilederen betyr at kollektivselskaper fortsetter med de strenge smittevernrådene, men åpner forsiktig opp for flere reisende sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg.

Det innebærer at passasjerer nå kan sitte skulder ved skulder i kjøreretning og dermed ta i bruk de fleste sitteplasser om bord på både båt og buss. I praksis betyr dette at vi fjerner merkingen av setene i kjøreretning på bussene og båtene.

– Vi vil benytte anledningen til å takke Rogalendingene for at vi sammen har klart å begrense smitten ved at flere har gått, syklet og tatt hensyn til hverandre når vi har reist kollektivt, sier hun.

Her er tiltakene som fortsatt gjelder på gult nivå:

  • Vi forsøker å begrense situasjoner hvor kunder og kollektivtrafikkens medarbeidere må hanær kontakt. Det viktigste er å redusere smittefare.
  • Vi stenger fremste dør og de to forreste seterekkene.
  • Kontantbetaling om bord stoppes nå av hensyn både til passasjerer og førere og mannskap.
  • Renholdet er trappet opp.
  • Vi henger opp viktige reiseråd i alle våre busser og båter.