Kolumbus tester hybridbuss

Av

Snart setter Kolumbus en hybridbuss inn i trafikk på Nord-Jæren.